• Cam kết cung cấp dịch vụ cho khách hàng trên cơ sở Hệ thống quản trị an toàn chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008, tiêu chuẩn ISAGO và các thỏa thuận chất lượng đã thống nhất với khách hàng.
  • Cải tiến liên tục Hệ thống quản trị an toàn chất lượng và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ hướng đến mục tiêu: “Đáp ứng nhu cầu và sự mong đợi của khách hàng”.
  • Thường xuyên thăm dò ý kiến khách hàng, hãng hàng không và xem đây là cơ sở để VIAGS Tân Sơn Nhất không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng.
  • Đánh giá nhân viên là việc làm thường xuyên để xem xét đào tạo, hoặc phát triển nhân viên kịp thời đáp ưng nhu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ.
  • Tiếp tục các chương trình đổi mới công nghệ đáp ứng sự mong đợi của các hãng hàng không, khách hàng về tính hiện đại, hiệu quả trong dịch vụ mặt đất.Liên hệ

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Mặt đất Sân bay Việt Nam – Chi nhánh Tân Sơn Nhất
Lầu 04 – Nhà Điều hành Tổng công ty Hàng không Việt Nam Sân Bay Quốc tế Tân Sơn Nhất -Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam
84 - 28 – 3844 66 65
84 - 28 - 3844 63 36