Yếu tố con người luôn là yếu tố quyết định cho sự tồn tại bền vững của các doanh nghiệp nói chung và VIAGS Tân Sơn Nhất nói riêng. Tại VIAGS Tân Sơn Nhất, đội ngũ nhân viên được đào tạo cơ bản về quy trình và hệ thống vận hành, hoàn toàn đáp ứng được các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của ngành hàng không và tiêu chuẩn riêng theo từng hãng hàng không khách hàng. Ngoài ra, để tạo sự khác biệt nhằm duy trì vị thế dẫn đầu trên thị trường, VIAGS Tân Sơn Nhất còn tập trung đào tạo chuyên sâu về chuyên môn, phù hợp với chức danh công việc của nhân viên đang đảm nhận, về các chuẩn mực đạo đức và tính chuyên nghiệp trong phong cách làm việc của ngành dịch vụ hàng không. 

Về chủ trương, tất cả các nhân viên VIAGS Tân Sơn Nhất đều có cơ hội tham dự các lớp huấn luyện đào tạo nghiệp vụ theo nhu cầu công việc và được VIAGS Tân Sơn Nhất tài trợ mọi chi phí đào tạo.

Liên hệ

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Mặt đất Sân bay Việt Nam – Chi nhánh Tân Sơn Nhất
Lầu 04 – Nhà Điều hành Tổng công ty Hàng không Việt Nam Sân Bay Quốc tế Tân Sơn Nhất -Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam
84 - 28 – 3844 66 65
84 - 28 - 3844 63 36