Toàn thể nhân viên VIAGS Tân Sơn Nhất luôn tâm niệm rằng: song song với việc đảm bảo an toàn và chất lượng trong các hoạt động phục vụ khai thác hàng ngày, tiêu chí “thân thiện với môi trường” cũng là mấu chốt để VIAGS Tân Sơn Nhất được kinh doanh lâu dài trong thị trường ngành hàng không. 

Chính sách này như một lời cam kết để chúng tôi luôn nỗ lực triệt để thực hiện các quy định của pháp luật về việc bảo vệ môi trường cũng như thực hiện nghĩa vụ đúng mức đối với trách nhiệm xã hội.

Là một đơn vị cung ứng dịch vụ hoạt động trong lĩnh vực mặt đất hàng không, VIAGS Tân Sơn Nhất cam kết tuân thủ các yêu cầu, luật định về môi trường. VIAGS Tân Sơn Nhất thiết lập Hệ thống quản lý môi trường nhằm ngăn ngừa tình trạng ô nhiễm không mong muốn thông qua các hoạt động:

  • Xử lý rác và chất thải (lỏng và rắn).
  • Xử lý thải rắn và dầu nhớt thừa.
  • Xử lý khí thải CO2 từ trang thiết bị.
  • Xử lý tiếng ồn trang thiết bị.

Liên hệ

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Mặt đất Sân bay Việt Nam – Chi nhánh Tân Sơn Nhất
Lầu 04 – Nhà Điều hành Tổng công ty Hàng không Việt Nam Sân Bay Quốc tế Tân Sơn Nhất -Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam
84 - 28 – 3844 66 65
84 - 28 - 3844 63 36