Các sản phẩm, dịch vụ của VIAGS Tân Sơn Nhất được thiết kế và cung cấp cho khách hàng theo phương châm “khách hàng là trung tâm”. Hiểu rõ và bắt kịp những mong muốn của khách hàng, chúng tôi cam kết rằng sản phẩm, dịch vụ do VIAGS Tân Sơn Nhất cung cấp đảm bảo:

  • Tuyệt đối an toàn và tuân thủ các quy chế an ninh hàng không của Việt nam và quốc tế.
  • Đảm bảo mức độ tin cậy cao, mức độ hài lòng, giá cả hợp lý tương xứng.
  • Đạt tiêu chuẩn quốc tế (IATA) và phù hợp các Thỏa thuận chất lượng đã cam kết.
  • Đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của các hãng hàng không khách hàng.Liên hệ

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Mặt đất Sân bay Việt Nam – Chi nhánh Tân Sơn Nhất
Lầu 04 – Nhà Điều hành Tổng công ty Hàng không Việt Nam Sân Bay Quốc tế Tân Sơn Nhất -Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam
84 - 28 – 3844 66 65
84 - 28 - 3844 63 36