1. Tầm nhìn:

VIAGS Tân Sơn Nhất phấn đấu trở thành một trong những công ty cung cấp dịch vụ mặt đất hàng đầu về chất lượng tại các sân bay trong khu vực Châu Á.

              2. Sứ mệnh:

Cung cấp dịch vụ mặt đất với chất lượng cao vì sự phát triển chung của ngành vận tải hàng không trong khu vực.

  • Với cộng đồng: cung cấp chất lượng dịch vụ đáp ứng sự phát triển chung của xã hội, bộ, ngành 
  • Với các hãng hàng không, khách hàng: cung cấp chất lượng dịch vụ uy tín, tin câỵ và hiệu quả 
  • Đối với các thành viên trong công ty: tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hiệu quả của tổ chức gắn liền với trách nhiệm, quyền hạn, và lợi ích của từng thành viên 

             3. Giá trị cốt lõi:

Tín - Tâm - Tinh - Nhân

  • Tín: chỉ tiêu an toàn cao nhất, chất lượng dịch vụ luôn vượt trội, đảm bảo chỉ số tin cậy trong dịch vụ, không ngừng nâng cao uy tín khách hàng là các mục tiêu mà VIAGS Tân Sơn Nhất luôn cố gắng duy trì, cam kết với khách hàng, hãng hàng không. 
  • Tâm: giá trị công việc, đạo đức nghề nghiệp luôn được VIAGS Tân Sơn Nhất đề cao để mọi thành viên trong tổ chức nhận thức sâu sắc nhiệm vụ, tận tâm trong công việc và chu đáo với khách hàng. 
  • Tinh: VIAGS Tân Sơn Nhất chính là kết tinh của sự hợp nhất- điểm nổi trội, tinh túy trong dây chuyên cung ứng dịch vụ của từng sân bay sẽ được chọn lọc, kế thừa nhằm đồng bộ thành chương trình chất lượng dịch vụ chung của Viags.
  • Nhân: con người là trung tâm trong chiến lược phát triển của VIAGS Tân Sơn Nhất - hướng đến khách hàng bằng cảm xúc, sự thấu hiểu, và cam kết, đối với nhân viên luôn được xem là tài sản quý giá để bồi dưỡng, phát triển, ghi nhận thành quả một cách công bằng, nhân văn. 

Liên hệ

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Mặt đất Sân bay Việt Nam – Chi nhánh Tân Sơn Nhất
Lầu 04 – Nhà Điều hành Tổng công ty Hàng không Việt Nam Sân Bay Quốc tế Tân Sơn Nhất -Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam
84 - 28 – 3844 66 65
84 - 28 - 3844 63 36